Frequently asked questions

CZYM JEST MaRIS?

OPISANE MODELE

JĘZYKI DOSTĘPNE W INSTRUKCJI SKLEPU ELEKTRONICZNEGO

DOSTĘPNE OPCJE SUBSKRYPCJI

PRZYSTĄPIENIE DO SUBSKRYPCJI

CZY DO ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA Z SYSTEMU MARIS POTRZEBNE JEST SZKOLENIE?

GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ TABELE Z CZĘŚCIAMI ORAZ INFORMACJE O NUMERACH CZĘŚCI?

WYMAGANIA SYSTEMOWE

CO, JEŚLI WYSTĄPI PROBLEM?

CZY ISTNIEJĄ JAKIEKOLWIEK ZASTRZEŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SYSTEMU MaRIS?

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

CZYM JEST MaRIS?

Jest to witryna internetowa oparta na zasadach subskrypcji, zawierająca najnowsze i najbardziej kompletne informacje serwisowe przeznaczone dla rynku wtórnego.

Strona zawiera informacje o modelach od rocznika 2002 wzwyż.

Informacje są spisane według modelu i można je wyszukiwać według następujących danych:

 • metoda naprawy,
 • objaw
 • kod usterki (DTC),
 • słowo kluczowe.

Informacje obejmują:

 • procedury w zakresie instrukcji serwisowych,
 • zaawansowane procedury Diagnostyczne,
 • schematy połączeń elektrycznych,
 • biuletyny serwisowe i programowe,
 • fabryczne harmonogramy przeglądów.

Na stronie internetowej MaRIS Pay & Go można również uzyskać dostęp do:

 • materiałów szkoleniowych
 • narzędzi diagnostycznych (zarówno sprzętu, jak i oprogramowania),
 • narzędzi przeprogramowania (zarówno sprzętu, jak i oprogramowania).

Opisane modele

MaRIS zawiera informacje o większości modeli od roku 2002 wzwyż.

JĘZYKI DOSTĘPNE W INSTRUKCJI SKLEPU ELEKTRONICZNEGO

Instrukcja sklepu elektronicznego jest dostępna w poniższych językach:

 • Hiszpański
 • Szwedzki
 • Portugalski
 • Niemiecki
 • Francuski
 • Węgierski
 • Angielski
 • Włoski
 • Grecki

DOSTĘPNE OPCJE SUBSKRYPCJI

Istnieje pięć opcji subskrypcji MaRIS Pay & Go:

 • 10 euro za godzinę subskrypcji
 • 25 euro za dzień subskrypcji
 • 80 euro za 7 dni subskrypcji
 • 180 euro za 30 dni subskrypcji
 • 985 euro za rok subskrypcji

Uwaga: bank lub operator karty kredytowej może pobrać opłatę za transakcje walutami obcymi.

PRZYSTĄPIENIE DO SUBSKRYPCJI

Aby przystąpić do subskrypcji należy:

1. wybrać opcję „Rejestracja/Logowanie” z menu znajdującego się po lewej stronie

2. wybrać opcję „Zarejestruj/odzyskaj”

3. zapoznać się z warunkami użytkowania i zaakceptować je

4. wprowadzić dane osobowe i kliknąć przycisk „Zapisz”

5. użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z danymi do logowania

6. Zaloguj się do systemu MaRIS, korzystając z linku podanego w wiadomości e-mail

UWAGA: Ten link logowania jest potrzebny za każdym razem, gdy wygasa subskrypcja konta, dlatego prosimy nie kasować tej wiadomości e-mail

7. wybrać opcję subskrypcji

8. wykonać czynności związane z uruchomieniem subskrypcji

Po wykonaniu powyższych czynności można od razu rozpocząć korzystanie z subskrypcji

Czy do rozpoczęcia korzystania z systemu maris potrzebne jest szkolenie?

Do przeglądania informacji serwisowych w systemie MaRIS wykorzystywany jest standardowy interfejs przeglądarek internetowych.

Do przeglądania większości informacji dotyczących napraw wykorzystywane jest oprogramowanie Acrobat Reader.

Użytkownik znający zasady działania sieci Internet nie powinien mieć trudności z korzystaniem z systemu.

Gdzie znajdują się tabele z częściami oraz informacje o numerach części?

Dostęp do tabeli z częściami i informacji o numerach części MaRIS można zyskać wciskając przycisk „WebEPC” w obszarze publikacji.

Wymagania systemowe

Do korzystania z usługi wymagany jest Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Acrobat Reader w wersji 7 lub nowszej oraz Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.

Jeśli korzystasz z Microsoft Edge, do ustawień Edge'a należy dodać adres Hondy „https://www.ecom.honda-eu.com/ema10” i „https://www.ecom.honda-eu.com/sip70” > Domyślna przeglądarka > Zgodność z Internet Explorerem.

Co, jeśli wystąpi problem?

Aby się z nami skontaktować, należy kliknąć przycisk „Kontakt

Czy istnieją jakiekolwiek zastrzeżenia związane z korzystaniem z systemu maris?

Hasło dostępu do systemu MaRIS przyznane w ramach pojedynczej subskrypcji jest przeznaczone dla jednego użytkownika. Subskrypcja umożliwia osobisty dostęp do witryny. Subskrypcja nie jest licencją do korzystania ze strony lub kontem grupowym. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowane poufności nazwy użytkownika i hasła.

Można korzystać z tego samego hasła na więcej niż jednym komputerze, jednak w danej chwili do systemu MaRIS można być zalogowanym wyłącznie z jednego komputera.

Jeśli ktoś zaloguje się na dane konto z innego komputera, pierwszy użytkownik zostanie natychmiast wylogowany bez ostrzeżenia.

Wszelkie informacje są chronione prawem autorskim, a ich pobieranie jest zabronione. Nie mogą one również być przedmiotem sprzedaży. Firma Honda Motor Europe jest właścicielem praw autorskich wszystkich elementów niniejszej witryny internetowej, w tym, lecz nie ograniczając się do, tekstu, ilustracji, obrazów oraz nagrań audio i wideo. Subskrypcja umożliwia osobisty dostęp do witryny w celu przeglądania jej zawartości. Pomijając kopie wydrukowane do użytku lokalnego zabrania się kopiowania, pobierania i zapisywania w bazach danych jakiejkolwiek części niniejszych informacji, a również przekazywania ich bez pisemnej zgody Honda Motor Europe. Modyfikowanie oraz wykorzystywanie materiałów z niniejszej strony do innych celów narusza prawa Honda Motor Europe.

Wydawnictwa informacji technicznych, które chcą pozyskać dane lub informacje proszone są o Kontakt.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Nie można otwierać dokumentów. Jednym z problemów, które mogą wystąpić jest sytuacja, kiedy nie można otworzyć niektórych dokumentów w formacie PDF. Wyświetlany jest pusty ekran, na górze którego widoczny jest przycisk „Close” (Zamknij). Przyczyną tego problemu może być zainstalowanie dwóch wersji programu Acrobat Reader. Rozwiązanie: Należy odinstalować obie wersje, a następnie ponownie zainstalować najnowszą wersję. W niektórych przypadkach może być konieczne odinstalowanie przeglądarki, a następnie jej ponownie zainstalowanie. Dopiero potem należy zainstalować oprogramowanie Acrobat Reader. (oprogramowanie Acrobat Reader w wersji 7 lub nowszej).

Nie można otworzyć informacji. W przypadku problemów z otwieraniem informacji w systemie MaRIS przyczyną mogą być programy blokujące wyskakujące okienka. Programy blokujące mogą zakłócać prawidłowe działanie systemu MaRIS (który wykorzystuje wyskakujące okienka do wyświetlania niektórych informacji). Jeśli występują problemy z wyświetlaniem treści, może zaistnieć potrzeba zmiany ustawień programu blokującego wyskakujące okienka.

Tylko część ekranu jest widoczna. Niekiedy część informacji jest niewidoczna w zależności od rozmiarów ekranu oraz ustawień rozdzielczości. W takich sytuacjach zalecamy ustawienie rozdzielczości na co najmniej 1024 x 768.