Välkommen till MaRIS Pay & Go - Motorcykel

Honda's Maintenance and Repair Information System. 

MaRIS Pay & Go är en abonnemangstjänst som ger dig tillgång till den senaste serviceinformation.
Webbplatsen uppdateras regelbundet och täcker de flesta fordon från 2002 och framåt.

Du kan söka efter servicekategori, komponent, symptom eller DTC (felkod).
Sökningarna görs i servicehandboksrutiner, kopplingsscheman och servicebulletiner och ger en komplett informationslista om ett visst ämne.

Vi erbjuder olika abonnemangsalternativ, se avsnittet Frågor och svar.

Vi tillhandahåller viss information om fritt tillgängliga resurser och ytterligare tjänster som vi tillhandahåller i avsnittet Allmän information.