Καλώς ήρθατε στην υπηρεσία MaRIS Pay & Go - Μοτοσυκλέτα

Honda's Maintenance and Repair Information System. 

Η υπηρεσία MaRIS Pay & Go είναι μια συνδρομητική υπηρεσία η οποία σας παρέχει πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες συντήρησης.
Αυτός ο ιστότοπος ενημερώνεται τακτικά και καλύπτει τα περισσότερα μοντέλα από το 2002 και μετά.

Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση βάσει της κατηγορίας συντήρησης, ενός εξαρτήματος, ενός συμπτώματος ή ενός κωδικού DTC.
Οι αναζητήσεις καλύπτουν τις διαδικασίες του εγχειριδίου συντήρησης, τα ηλεκτρικά διαγράμματα και τα δελτία συντήρησης και παρέχουν μια πλήρη λίστα πληροφοριών σε σχέση με ένα δεδομένο αντικείμενο.

Προσφέρουμε διάφορες επιλογές συνδρομής, δείτε την ενότητα Συχνές ερωτήσεις.

Παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες ελεύθερης πρόσβασης καθώς και επιπλέον υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην ενότητά μας Γενικές πληροφορίες .